viernes, 3 de febrero de 2012

Fer les coses per si mateix. Deixa-les-hi fer


Per poder créixer és important que les persones de la família confiïn i
comptin amb les possibilitats personals, des de petits. Per això, cal 
aprofitar el dia a dia per trobar ocasions i donar oportunitats per 
participar i per aprendre a fer les coses de mica en mica, sense córrer 
grans riscos encara que al començament no es faci gaire bé. 
L’aprenentatge millora amb la pràctica, permet desenvolupar més 
habilitats i, sobretot, afavoreix  una actitud positiva que té 
repercussions  a casa i a l’escola.

Els moments per fer les coses han d’estar relacionats amb les necessitats diàries de les criatures, com ara vestir-se, cuidar la roba, preparar materials de l’escola, preparar menjars fàcils... Per això és necessari ensenyar-los com es pot fer i  afavorir que puguin ser responsables sense afegir comentaris negatius si no es fa prou bé. De mica en mica, també cal potenciar que es vagi aprenent que cal participar i col·laborar a casa i a l’escola per poder comprendre les necessitats comunes i respectar els espais i materials col·lectius. Aquest procés afavoreix que es millorin les habilitats, la seguretat i l’autoimatge positiva perquè es guanya la confiança de les persones de la família i de l’escola. Cal recordar que la sobreprotecció fa que les persones tinguin menys seguretat i tinguin menys recursos per resoldre les dificultats.

A mesura que van creixent, les exigències són més grans, així com l’aprenentatge, que és imprescindible tant per afavorir el rendiment a l’escola com a l’institut i a les diferents fases de formació que caldrà fer. També serà molt important per poder integrar-se en el món laboral i en el seu futur personal i familiar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario